Algemene voorwaarden


Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Kesseler strandartikelen.
Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Kesseler strandartikelen. Zowel Kesseler strandartikelen als de klant erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
Prijzen

Alle prijzen op de site zijn consumentenprijzen in Euro en zijn inclusief BTW.
Aan de klant worden de verzendkosten in rekening gebracht, verpakkingskosten worden niet in rekening gebracht.
De getoonde afbeeldingen van de producten afgebeeld op onze site kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Betaalwijze

Kesseler strandartikelen hanteert 2 betaalmogelijkheden:
  • Per internet bankieren met Ideal, je bestelling wordt dan binnen 2-3 werkdagen geleverd.
  • Vooruitbetaling op bankrekening NL18INGB0008241398 t.n.v. Kesseler strandartikelen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je bestelling, betaalgegevens en het te betalen bedrag.
Na ontvangst van je betaling worden de goederen onmiddellijk naar je verstuurd.

Betaling

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: Internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.
Bij uitblijven van betaling na een termijn van 14 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij € 10,00 administratiekosten
in rekening worden gebracht, en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

Eigendom

Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Kesseler strandartikelen totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

Reclames

De klant dient reclames binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per e-mail of per post aan Kesseler strandartikelen te melden.
Na deze termijn worden geen reclames meer aanvaard

Teruggavengarantie

De klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 14 dagen aan Kesseler strandartikelen te retourneren, onder navolgende voorwaarden:
  • De retourzending dient altijd van tevoren per e-mail te worden aangemeld.
  • De retourgezonde artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
  • De klant krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag terug inclusief eventuele verzendkosten.
  • De verzendkosten van het terugsturen van het product zijn voor rekening van de koper.
  • Deze teruggavengarantie vervalt indien de klant niet aan de betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan.

Rechtspositie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kesseler strandartikelen is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.

Privacy

Wij behandelen onze klanten zoals wij zelf behandeld zouden willen worden als wij klant zouden zijn.
Wij hechten grote waarde aan het beschermen van uw privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van orders en eventueel om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig zou zijn. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij de wet dat vereist. Indien u inzage wenst in de gegevens die wij van u in onze bestanden hebben, dan heeft u vanzelfsprekend het recht deze in te zien, dan wel een kopie op te vragen.